top of page

PRIVACY REGLEMENT

Adrienne Moleman hecht veel waarde aan privacy en neemt bescherming van jouw gegevens serieus.

 

Adrienne Moleman gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorheen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Adrienne Moleman verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt (via telefoon/mail)

Denk hierbij aan:

 • Naam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor o.a. de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de werkzaamheden als coach/trainer

 • Voor verslaglegging

 • Het verstrekken van door jou gevraagde informatie via de website, per e-mail of diverse sociale media

 • Het inschrijven voor diensten door middel van inschrijfformulieren of e-mail

 • Het verzenden van nieuwsbrief en/of brochures

 • Je gegevens worden genoteerd op een (intake)formulier of digitaal en worden gebruikt om de behandeling precies op jou af te stemmen. Het kan voorkomen dat het gaat om gevoelige persoonsgegevens. Jouw gegevens worden alleen genoteerd als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling

 • Het afhandelen van betalingen

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals voor de belastingaangifte

 • Klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.

 

Jouw gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte. Digitale persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde digitale omgeving.

 

DELEN MET ANDEREN
Adrienne Moleman zal jouw gegevens alleen delen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Indien noodzakelijk en met jouw toestemming verstrek ik gegevens aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (bijvoorbeeld aan jouw huisarts). Toestemming voor het delen van jouw gegevens geef jij middels het toestemmingsformulier op het intakeformulier.

BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met jou en/of de opdrachtgever is afgesproken. 

COOKIES EN DE REDEN VAN GEBRUIK

De website www.adriennemoleman.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

GOOGLE ANALYTICS COOKIE
Ik maak gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van mijn website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kan ik mijn website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, ik heb daar geen invloed op.

BEVEILIGING VAN DE VASTGESTELDE PERSOONSGEGEVENS
Adrienne Moleman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Ik wijs je er echter op dat ik de beveiligingsrisico’s die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kunnen elimineren.
Als je de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

DIT ZIJN JOUW RECHTEN

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen kun je mailen naar info@adriennemoleman.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je om een afspraak te maken en je identiteitsbewijs mee te brengen.
Ook als je geen gerichte informatie van mij meer wilt ontvangen over mijn dienstverlening, dan kan je dit stopzetten. Je mag mij ook vragen om jouw gegevens uit de database te wissen. Let op dat ik het verwijderen van je gegevens niet altijd mag wissen in verband met wet- en regelgeving. Ik laat je natuurlijk altijd weten waarom ik in zo’n geval je gegevens niet

kan wissen. Als je van één van deze rechten gebruikt wilt maken, dan kun je contact met mij opnemen.

MEER INFORMATIE

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via 06-12129228 of via info@adriennemoleman.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

bottom of page